Puulakeus.net

Puutuotealan kasvuhanke

 

Hanke on Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttama yleishyödyllinen maaseudun yhteistyöhanke.

 

Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivien puutuotealan yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä lisätä puun käyttöä erityisesti maaseuturakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä puutuotealan yritysten kasvua, uusiutumista ja kansainvälistymistä tukevia esiselvityksiä ja välittää niistä saatavaa tietoa alan yrityksille.

Hanke koostuu neljästä päätoimenpiteestä, jotka ovat seuraavat:

  1. Puutuotealan yritysten aktivointi liiketoiminnan kasvattamiseen ja uudistamiseen
  2. Puutuote- ja metsäsektorin yritysten kansainvälistyminen edistäminen
  3. Puun käytön lisääminen maaseuturakentamisessa
  4. Puutuotealan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevien esiselvitysten tekeminen ja tiedon levittäminen

Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat puutuote- ja puurakennusalan yritykset sekä maatilat.Lisätietoja: 

Projektipäällikkö
Heikki Punkari
puh. 050 5252004
e-mail heikki.punkari@metsakeskus.fi

 

 

                        

 

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito