Puulakeus.net

TURVETUOTANTO


Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella on runsaasti suoalueita ja niitä on hyödynnetty jo vuosikymmeniä energia raaka-aineen tuotannossa. Yrittäjämaakuntana alueella toimii yksityisiä itsenäisiä turvetuottajia noin 70. Yrittäjät tuottavat kuiviketurvetta, ympäristöturvetta, energiajyrsinturvetta ja palaturvetta.

Jyrsinturve


Jyrsinturvetta toimitetaan pääasiassa suuriin voimalaitoksiin mm. Seinäjoelle, Pietarsaareen ja Jyväskylään. Suurten toimitusten varmistamiseksi yksityiset tuottajat ovat perustaneet Turve Botnia Oy:n, joka on heidän tuottajaverkostonsa. Yhteistyöllä pystytään yhä suurempiin raaka-aineen toimituksiin ja toimitusvarmuuteen.

Palaturve


Palaturvetta tuotetaan suon maatuneesta kerroksesta. Yrittäjien suot tutkitaan ennen tuotannon aloittamista huonolaatuisen palaturpeen välttämiseksi. Palaturve soveltuu energiaraaka-aineeksi mm. kunnallisiin aluelämpölaitoksiin sekä maatilojen energiahuoltoon.

Kuivike- ja ympäristöturpeet


Kuivike- ja ympäristöturpeet korjataan suon heikosti maatuneista pintakerroksista ja niitä käytetään mm. kanaloiden kuivikkeena, puutarha- ja maisemarakentamisessa sekä kompostoinnissa.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito