Puulakeus.net

TE-Keskus, maaseutuosaston rahoitus


Etelä- ja Länsi-Suomen kehittämisohjelma ELMA varmistaa, että maaseudun pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus hakea yritystukea myös EU-rahoitteisten ohjelmakausien välillä vuonna 2006.


ELMA lyhyesti

- Noudattaa ALMA-periaatteita
- Tuen suuruus 25 % investoinnista
- Investoinnin oltava yli 5000 € (alv 0 %)
- Tukea ei myönnetä käytettyihin koneisiin eikä turvesoiden kunnostamiseen


Tuen hakeminen

- Metsäkeskuksen energianeuvojat ovat käytettävissä
- Hakemus jätettävä TE-keskukseen ennen investointia


Hakemuksen liitteet

- Kirjallinen tarjous hankittavista koneista ja laitteista
- Verolippu (molemmilta puolisoilta)
- Viimeksi jätetty maatalouden 2-lomake
- Velkaluettelo pankista
- Piirustukset ja kustannusarvio (rakennushanke)
- Rakennustarkastajan lausunto (rakennushanke)

Lisätietoa:
www.te-keskus.fi

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito