Puulakeus.net

RAHOITUS


Yhteiskunta edistää kotimaisen energian käytön lisäämistä erilaisin tukitoimin. Yrittäjän on mahdollista saada joko suoraa tukea tai lainaa. Tukimuotoja ovat kauppa- ja teollisuus ministeriön, KTM energiatuki ja Etelä- ja Länsi-Suomen kehittämisohjelman ELMA-investointituki. Lainaa ja erilaisia rahoitusmahdollisuuksia tarjoaa valtion omistama Finnvera.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito