Puulakeus.net

PUU


Suomalaisesta puusta saadaan ympäristöystävällistä Energiaa. Puulla on monia etuja kilpaileviin energialähteisiin verrattuna. Puu on uusiutuvaa, edullista ja kotimaista.


Säästöä puulämmittämisellä

Käyttämällä puuta sähkölämmityksen lisänä lämmityskaudella saadaan huomattavaa säästöä. Puulämmityksellä (varaava takka, leivinuuni, liesi) saatava hyöty (kWh) käyttökertojen mukaan sähkölämmityksen lisänä:

Päivittäin 2500 - 4000 kWh
3 - 5 kertaa viikossa 1300 - 2000 kWh
1 - 2 kertaa viikossa 700 - 1000 kWhPuun lämpöarvo

Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Tähän lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puu on sitä suurempi on sen lämpöarvo. Eri puulajien lämpöarvoilla ei ole juurikaan eroja verrattaessa kuiva-ainetta painoyksikköä kohden. Tiheimpänä koivun lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden on suurin. Yhdestä kiintokuutiosta saadaan 2,2 - 2,5 irto-m3 haketta, jonka lämpöarvo vaihtelee 1700 - 2400 kWh välillä puulajista riippuen.


Puulaji


Mänty
Kuusi
Koivu
Leppä
Haapa


Lämpömäärä
kWh/kg

4,15
4,10
4,15
4,05
4,00


Lämpöarvo
kWh/irtohake-m3

810
790
1010
730
790


Lämpöarvo
kWh/pino-m3

1360
1320
1700
1230
1330

Hake

Haketta käytetään maatilojen ja suurkiinteistöjen lämmityksessä. Haketta on eri karkeusasteista ja sitä valmistetaan sekä karsitusta että karsimattomasta pienpuusta. Teollisuuden käyttöön valmistetaan myös kanto ja hakkuutähdehaketta. Hakkeen laatuun vaikuttaa oleellisesti hakkurityyppi.

Pelletti

Pelletti valmistetaan mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteista, kutterinlastusta ja sahanpurusta puristamalla. Normaalisti pellettejä puristettaessa ei käytettä lisäaineita. Valmiit sylinterin muotoiset pelletit ovat yleensä halkaisijaltaan 6 – 10 mm ja pituudeltaan 10 – 30 mm. Kuutiometri pellettejä vastaa 300 – 330 litraa kevyttä polttoöljyä. Pelletit sopivat kaikenkokoisten kiinteistöjen lämmitykseen.

Pilke

Pilkotun pilkkeen vähimmäispaksuudeksi suositellaan 4 cm ja enimmäispaksuudeksi 10 –15 cm. Pilkkeen pituus vaihtelee 25 - 80 cm välillä. Takkoihin ja uuneihin soveltuvat parhaiten 25 – 30 cm pituiset pilkkeet. Yli 50 cm pituiset pilkkeet soveltuvat lähinnä leivinuuneihin ja keskuslämmityskattiloihin.


Polttopuun tilavuuksien muuntokertoimet

Polttopuukauppaa käydään yleisimmin irtokuutioina. Seuraavassa kuvassa on esitetty polttopuun muuntokertoimet.

Sauna- ja takkapuun muuntokertoimet. (Kuva: Harri Tarkka. Lähde: Motiva Oy, Pätkittäin puulämmityksestä.)

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito