Puulakeus.net

LEADER+


Leader+ on yksi EU:n maaseudun kehittämisohjelmista. Sen kautta rahoitetaan pieniä, ruohonjuuritason hankkeita, joihin aloite on tullut maaseudun ihmisiltä. Tuen saajan ei kuitenkaan tarvitse olla maanviljelijä. Suomen Leader+ -ohjelmaa toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön ja TE-keskusten kautta. Kotimainen energia 2006 hankkeen kohdealueella Leader+ tukea vuonna 2006 myöntää Härmänmaan ja Järviseudun yhteinen kehittämisyhdistys AISAPARI ry ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry.

Leader+ ohjelman tavoitteena on uusien ideoiden kokeilu maaseudun kehittämisessä sekä edistää ja auttaa maaseudun toimijoita pohtimaan alueensa mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Rahoitettavien hankkeiden kautta pyritään lisäämään ja monipuolistamaan maaseudun elinkeinomahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leader –tyyppinen toiminta sopii erityisen hyvin uudenlaisen yhteistyön edistämiseen. Pääpaino on pienimuotoisilla hankkeilla, ja yrityksistä tuetaan lähinnä pieniä ja aloittavia yrityksiä.

Lisätietoa

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito