Puulakeus.net

KTM, Kauppa- ja teollisuus ministeriö


Energiatuki

Energiatuella pyritään ohjaamaan energiantuotannon ja käytön valintoja sellaiseen suuntaan, jotka tuottavat vähemmän hiilidioksidia. Tällä tarkoitetaan pääosin uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä.

Energiatukea voivat saada yritykset ja yhteisöt. Avustuskelpoisia yhteisöjä ovat esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Tukea ei myönnetä asuinkiinteistöille, valtion laitoksille, maatiloille, valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin eikä yksityishenkilöille.

Energiatuki
http://www.ktm.fi/index.phtml?s=190

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito