Puulakeus.net

Etelä-Pohjanmaan Energia- hanke loppunyt 14.9.2007.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu valmistelevat yhteistä puuenergiahanketta. Uuden Kehittyvä Metsäenergia- hankkeen nettisivut avataan kesällä 2008 TE-Keskuksen hankepäätöksen jälkeen. (edellyttää myönteistä hankepäätöstä)

Vanhat Etelä-Pohjanmaan Energia- hankkeen sivut pidetään avoimina siihen asti kunnes uuden hankkeen sivut julkaistaan. Bioenergiaan liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä vanhaa tyyliin Juha Viirimäkeen tai Esa Koskiniemeen.

ETELÄ-POHJANMAAN ENERGIA

Etelä-Pohjanmaan energia on metsäkeskuksen hallinnoima hanke, jota rahoittavat Etelä-Pohjanmaan T&E-keskus, alueiden kunnat, hankkeeseen osallistuvat yksityiset henkilöt sekä yritykset. Kehittämistoiminnan kohdealueena on koko Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeen päätavoitteet


- Tietotaidon nostaminen energia-asioissa
- Työllisyyden edistäminen
- Päästöjen vähentäminen
- Metsänhoidon tason edistäminen
- Kokopuuhakkeen korjuun edistäminen
- Energiapuun korjuuyritysten käynnistäminen
- Polttopuu yrittäjyyden ja käytön kehittäminen
- Hakkeen käytön lisääminen lämpölaitoksissa
- Lämpö- ja energiatuotantoyrittäjyyden lisääminen
- Maatilojen energiahuollon kotimaisuusasteen nostaminen


Kotimaiseen energiaan liittyvissä asioissa teitä palvelevat metsäkeskuksen energianeuvojat:

Energianeuvojat

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito