Potentiaalilaskuri


Potentiaalilaskurilla voit kätevästi tarkastella yhden tai useamman kunnan teknis-taloudellista metsäenergiapotentiaalia. Potentiaalit on laskettu erikseen ”nuorten metsien hoitokohteiden pienpuulle”, ”ensiharvennusten pienpuulle”, ”uudistushakkuiden hakkuutähteille” ja ”uudistushakkuiden kannoille”.

Vie hiiren osoitin kartan päälle niin näet osoittamasi kunnan potentiaalin alareunan laskurista. Klikkaa useampi kunta hiiren vasemmalla näppäimellä vihreäksi niin näet klikkaamiesi kuntien yhteispotentiaalin alareunan laskurista.

Laskuri perustuu julkaisuun: Laurila, J., Tasanen, T. & Lauhanen, R. 2010. Metsäenergiapotentiaali ja energiapuun korjuun resurssitarpeet Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 355-365.


Laskurikartta
 
 
   
Tulostettavasivu Palaute Sivukartta Etusivu