Puulakeus.net

PIENYRITYSTUKI


Manner-Suomen maaseutuohjelma rahoittaa myös uusiutuvaan energiaan liittyvää yritystoimintaa. Esim. lämpöyrittäjyyskohteiden rakentamiseen, energiapuun hankintaan ja haketukseen liittyviin kalustohankintoihin on mahdollista saada investointiavustusta 15 - 35 %.

Lisätietoja

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito