Puulakeus.net

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -HANKKEEN JULKAISUT 2011 - 2015

 

Hakonen, T. 2011. Effects of moisture content on energy wood combustion profitability. Poster. COST-ESF High-Level Research Conference. The Future Role of Bio-energy from Tree Biomass in Europe. 6-11 November 2011. Vienna/Austria.

Hakonen, T. 2012. Kosteuden vaikutus energiapuun polton kannattavuuteen. Teoksessa: Schulman, N. (toim.). 2012. Maataloustieteen päivät 2012. Esitelmä- ja posteritiivistelmät. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 29. Helsinki 2012.

Hakonen, T. 2012. Rautateissä potentiaalia metsäenergiakuljetuksiin. Bioenergia -lehti. Nro. 5/2012. s. 22-23.

Hakonen, T. 2013. Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja A14. 78 s.

Hakonen, T. 2013. Haketuksen toimintaedellytykset parantuneet - kehittämistä vielä kuitenkin riittää. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 9/2013. s. 34-35.

Hakonen, T. 2013. Profitability of the supply chains of the bioenergy terminal on different transport distances and volumes. In: Bioenergy 2013. Conference and Exhibition. From 4th to 6th of September 2013. Jyväskylä, Finland. Book of Proceedings. Bioenergia ry, Benet Ltd. p. 283.

Hakonen, T. 2014. Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja - volyymeilla. Julkaisussa: Hakojärvi, M. & Schulman, N. (toim.). 2014. Maataloustieteen Päivät 2014. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja nro 30 [verkkojulkaisu]. Julkaistu 9.1.2014. Saatavissa: www.smts.fi. 7 s.


Hakonen, T. 2014. Opas energiapuun haketuspalvelun käyttäjälle. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf-tiedosto


Hakonen, T. & Laurila, J. 2011. Kuiva energiapuu kulkee halvemmalla. Bioenergia -lehti. Nro. 5/2011. s. 12-13.

Hakonen, T. & Laurila, J. 2011. Lisää tuloja energiapuuta kuivaamalla. Bioenergia -lehti. Nro. 4/2011. s. 36-37.

Hakonen, T. & Laurila, J. 2011. Lisää tuloja energiapuuta kuivaamalla. Metsäpohjanmaa 2/2011. s. 9.

Hakonen, T. & Laurila, J. 2011. Metsähakkeen kosteuden vaikutus polton ja kaukokuljetuksen kannattavuuteen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B55. 31 s.

Hakonen, T. & Laurila, J. 2013. Energiapuun hinnoittelu kirjavaa - tarkkana pitää olla. Farmi -lehti. Nro. 4/2013. s. 26- 29.

Hakonen, T. & Laurila, J. 2013. Kiskot kutsuvat energiapuuta. Logistiikka -lehti. Nro. 4/2013. s. 26-27.

Hakonen, T. & Makkonen, I. 2014. Klapit kuivuvat asfaltilla. Bioenergia -lehti. Nro. 3/2014. s. 32-33.

 

Hakonen, T. & Lauhanen, R. 2015. Kuljetuskaluston uudet mitat ja massat tehostavat hakkeen kuljetusta. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 1/2015. s. 16-17.


Hakonen, T., Laurila, J. & Lauhanen, R. 2014. Puu kuivuu kaulaamalla. Yrittävä Lakeus. Nro. 2/2014. s. 19.

Hakonen, T., Laurila, J. & Lauhanen, R. 2014. The change of the moisture content of the girdled trees. In: Bioenergy from Forest 2014. Book of Proceedings. Helsinki 2014. Benet Oy. s. 136-138.

Hakonen, T., Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Drying of energy wood by compression. In: Proceedings of 2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering. October 27-29, 2014. Embassy Suites Las Vegas, USA. Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, October 2014, Volume 5, Issue 4. ISSN: 2157-7463. s. 76.


Hulsi, V. 2013. Energiapuun myyntiin suhtaudutaan vielä varovaisesti. Bioenergia -lehti. Nro. 2/2013. s. 20-21.

Hulsi, V., Hakonen, T., Lauhanen, R. & Laurila, J. 2013. Metsänomistajien energiapuun myyntihalukkuus Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäkeskusalueella. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B71. 58 s.

Hulsi, V., Lauhanen, R., Hakonen, T. & Laurila, J. 2014. Metsänomistajat suhtautuvat energiapuun myyntiin varovaisesti. Maaseudun Tulevaisuus 5.3.2014. s. 2.

Hulsi, V., Hakonen, T., Lauhanen, R. & Laurila, J. 2014. Metsänomistajien näkemykset energiapuukaupasta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Julkaisussa: Hakojärvi, M. & Schulman, N. (toim.). 2014. Maataloustieteen Päivät 2014. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja nro 30 [verkkojulkaisu]. Julkaistu 9.1.2014. Saatavissa: www.smts.fi. 5 s.


Koro, K. 2011. Energiapuun korjuun kannattavuuteen vaikuttavat tekijät metsäkoneurakoitsijan näkökulmasta. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf- tiedosto


Koro, K., Sauvula-Seppälä, T. & Tasanen, T. 2011. Energiapuun korjuun kannattavuuteen vaikuttavat tekijät metsäkoneyrittäjän näkökulmasta. Koneyrittäjä -lehti. Nro: 6/2011. s. 14-15.

Lauhanen, R. 2011. Lämpöyrittäjyys ja energiapuun korjuu vaativat pääomia - varastoihin sitoutuu rahaa ja koneseisokit maksavat. Koneyrittäjä 5/2011.

Lauhanen, R. 2012. Lapuan uusi saha lisää Etelä-Pohjanmaan energiapuun käyttöä. BioEnergia -lehti. Nro. 3/2012. s. 44-45.

Lauhanen, R. 2014. Puutuhkalla suometsät kasvuun. Farmi -lehti. Nro. 5/2014. s. 32-33.

Lauhanen, R. & Viirimäki, J. 2014. Puutuhkaa metsään helikopterilla. Bioenergia -lehti. Nro. 2/2014. s. 15- 17.

Lauhanen, R., Hakonen, T. & Makkonen, I. 2014. Halkaisuterä toimii hyvin hakkuukourassa. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 6/2014. s. 44-45.

Laurila, J. 2011. Kestävä metsäenergia -hanke. Posteri.

Laurila, J. & Hakonen, T. 2011. Kuormainvaa’an käyttö vaatii huolellisuutta. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 9/2011. s. 28-29.

Laurila, J. & Hakonen, T. 2013. Puun kuivuminen vähäistä vuonna 2012. BioEnergia -lehti. Nro. 1/2013. s. 42- 43.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Energiakäyttöön nostettujen kuusen kantojen kosteus. Teoksessa: Metsätieteen päivä 2011. Metsäsektorin laajenevat vastuut. s. 23.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Kuusen kannot kuivuvat nopeasti. Bioenergia -lehti. Nro: 1/2011. s. 16-18.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Lämpöyrittäjät ovat kiinnostuneita myös sähköntuotannosta. Metsäpohjanmaa 2/2011. s. 9.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Metsäenergiavarat laskettiin kuntakohtaisesti. Metsäpohjanmaa 1/2011. s. 20.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Pienen kokoluokan CHP -teknologiasta lisää voimaa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B53. 31 s.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Moisture content of Norway spruce stump wood after harvesting. In Larnøy, E. & Alfredsen, G. (ed.). Proceedings of the 7th meeting of the Nordic-Baltic network in wood material science & engineering (WSE). October 27-28, 2011, Oslo, Norway. Norwegian Forest and Landscape Institute. p. 214-219.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Moisture content of Norway spruce stump wood at harvested and storage sites. Poster. COST-ESF High-Level Research Conference. The Future Role of Bio-energy from Tree Biomass in Europe. 6-11 November 2011. Vienna/Austria.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2012. Asfaltti puun kuivaa. BioEnergia -lehti. Nro. 3/2012. s. 36-37.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2012. Energiapuun massa ja tilavuus hankintaketjun eri osissa. BioEnergia -lehti. Nro. 1/2012. s. 16-17.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2012. Weight and volume of energy wood – measurements based on energy wood supply chain. In: Bioenergy from forest 2012. Book of proceedings bioenergy from forest 2012 conference. Benet.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2012. Weight and volume of small-sized whole trees at different phases of the supply chain. Scandinavian Journal of Forest Research, 2012; 27(1): 46-55. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2011.6296 21

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2012. Weight, volume and properties of energy wood – measurements based on energy wood supply chain. In Baltrusaitis, A. & Ukvalbergiene, K. (ed.). 2012. Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE). Proceedings of the 8th meeting September 13-14, 2012. Kaunas, Lithuania. Kaunas University of Technology. p. 79-84.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2013. Weight, volume and properties of energy wood – measurements based on energy wood supply chain. In: Skoupy, A. (ed.). 2013. FORTECHENVI 2013 - IV. International Scientific Conference Forest and Wood Technology and the Environment. 26-30 May 2013, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno. p. 177-181.

Laurila, J., Lauhanen, R. & Hakonen, T. 2014. Kaulauksen vaikutus pieniläpimittaisten pystypuiden kosteuteen. Julkaisussa: Viljamaa, A., Päällysaho, S. & Lauhanen, R. (toim.). Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 17. s. 261-270.

Laurila, J., Lauhanen, R. & Hakonen, T. 2014. The effect of girdling on the moisture content of small- sized trees. Scandinavian Journal of Forest Research, 2014; 29(3): 259-265. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2014.896 937

Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology, 2014; 124: 286-289. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03783820140 0112X

Laurila, J., Lauhanen, R. & Viirimäki, J. 2012. Kenelle yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus sopii? Bioenergia -lehti. Nro. 2/2012. s. 14-15.

Laurila, J., Viirimäki, J. & Humalamäki, H. 2013. Energiaoppia Itävallasta. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 4/2013. s. 42-43.

Laurila, J., Lauhanen, R., Viirimäki, J. & Hakonen, T. 2011. The ”Sustainable Forest Energy” project. In: Savolainen, M. (ed.). International Nordic Bioenergy 2011. 5.-9.9.2011. Book of Proceedings. FINBIO - The Bioenergy Association of Finland. s. 140.

Laurila, J., Lauhanen, R., Viirimäki, J. & Hakonen, T. 2011. The ”Sustainable Forest Energy” project. Poster. International Nordic Bioenergy 2011. 5.-9.9.2011. Jyväskylä, Finland. FINBIO.

Makkonen, I. 2012. Kokopuupaalien kaukokuljetus. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf- tiedosto


Makkonen. I. 2012. Kokopuupaaleilla lisätehokkuutta. BioEnergia -lehti. Nro. 1/2012. s. 14-15.

Makkonen, I. 2012. Korjuri ja koneketju energiapuunkorjuussa. BioEnergia -lehti. Nro. 3/2012. s. 14-15.


Makkonen, I. 2012. Korjuri vai koneketju energiapuunkorjuuseen? - miniopas. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf- tiedosto


Makkonen, I. 2013. Energiapuun korjuuseen koneketjulla vai korjurilla? Farmi -lehti. Nro. 1/2013. s. 28-31.


Makkonen, I. 2013. Korjuri vs. koneketju energiapuunkorjuussa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B67. 68 s.


Makkonen, I. 2013. Männyn kantojen nosto yllättävän nopeaa. Koneyrittäjä -lehti. Nro. 8/2013. s. 22-23.


Makkonen, I. 2014. Bioöljyjalostamon investointiedellytykset Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B88. 65 s.

Makkonen, I. 2014. Kuinka päästökauppa toimii? Farmi -lehti. Nro. 2/2014. s. 42- 45.

Makkonen, I. 2014. Päästökauppa ja sen vaikutukset Etelä- ja Keski- Pohjanmaalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B79. 93 s.

Makkonen, I. 2014. Päästökaupan vaikutukset sähkön hintaan. Julkaisussa: Hakojärvi, M. & Schulman, N. (toim.). 2014. Maataloustieteen Päivät 2014. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja nro 30 [verkkojulkaisu]. Julkaistu 9.1.2014. Saatavissa: www.smts.fi. 7 s.

Makkonen, I. 2014. The productivity of Scots pine stump harvesting in South-Ostrobothnia region. In: Bioenergy from Forest 2014. Book of Proceedings. Helsinki 2014. Benet Oy. s. 64-66.

 

Makkonen, I. & Hakonen, T. 2015. Miten energiapuu tulisi varastoida? Bioenergia -lehti. Nro. 2/2015. s. 2-5.


Saarela, A. 2013. Nuoren metsän hoidon ympäristö- ja työturvallisuusohjeita -miniopas. Kestävä metsäenergia - hanke.

Pdf- tiedosto


Saarela, A. 2014. Nuoren metsän hoitokohteen ympäristönhoito ja työturvallisuus. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B72. 46 s.


Saarela, A. & Laurila, J. 2013. Ympäristön huomioiminen energiapuun korjuussa. BioEnergia -lehti. Nro. 4/2013. s. 24- 25.


Viirimäki, J. 2011. Lämmityskustannukset kuriin. Metsäpohjanmaa 2/2011. s. 8.

Viirimäki, J. 2011. Metsäenergiatutkimusta ja - tietoutta. Metsäpohjanmaa 1/2011. s. 20.

Viirimäki, J. 2013. Vaskiluodon Voima polttaa puun kaasuna. BioEnergia -lehti. Nro. 4/2013. s. 10-11.

Viitasaari, T. 2011. Puu palaa Kokkolassa. Metsäpohjanmaa 1/2011. s. 21.


Viitasaari, T. (toim.). 2013. Energiapuuta päätehakkuulta -opas. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf-tiedosto


Ämmälä, M. 2011. Energiapuuhakkuulla tehokkuutta metsätien perusparannukseen. Metsäpohjanmaa 2/2011. s. 8.


Ämmälä, M. (toim.). 2012. Pilketuotanto-opas. Kestävä metsäenergia -hanke.

Pdf- tiedosto

 

 

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKKEEN JULKAISUT 2008 - 2010

 

Julkaisusarjat ja tiedotteet

 

Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä- Pohjanmaan metsäkeskusalueella. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara- ala: metsä 6/2009 (732).

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Kuusen kantojen kosteus päätehakkuualoilla ja tienvarsivarastoissa. Metsätieteen aikakauskirja 3/2010: 329-330.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Moisture Content of Norway Spruce Stump Wood at Clear Cutting Areas and Roadside Storage Sites. Silva Fennica. Vol. 44(3), 2010: 427-434.

Laurila, J., Tasanen, T. & Lauhanen, R. 2010. Metsäenergiapotentiaali ja energiapuun korjuun resurssitarpeet Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 355-365.

Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. The “Developing Forest Energy” Project. In: Wood structure, properties and biological degradation. PhD course in Wood Technology 20-25 April, 2009. NOVA University Network. Swedish University of Agricultural Sciences. Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala.


Sauvula-Seppälä, T., Ulander, E. & Tasanen, T. (toim.). 2010. Kehittyvä metsäenergia. Tutkimusseminaari Seinäjoen Framissa 18.11.2009. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B46.

Pdf- tiedosto


Tasanen, T., Lauhanen, R., Laurila, J. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Ammattikorkeakoulut metsäenergiatutkijoina. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 189- 194.

Tasanen, T. & Viirimäki, J. (toim.) 2010. Kehittyvä metsäenergia. Tutkimusta ja aluekehitystä. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2010.

Pdf- tiedosto

 

 

Konferenssijulkaisut


Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaismielipide metsäenergiasta. Posteritiivistelmä. Teoksessa: Metsätieteen päivä 2009. Metsätiedon istuttaminen käytäntöön. s. 37.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Moisture Content of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Stump Wood at Clear Cutting Areas and Roadside Storage Sites. Forest Bioenergy 2010. From 31st August to 4th of September 2010. Book of Proceedings. FINBIO Publications 47, 2010: 135-138.

Laurila, J., Tasanen, T. & Sauvula, T. 2009. The ”Developing Forest Energy” Project. Poster Abstract. In: Savolainen, M. (ed.). Bioenergy 2009. Sustainable Bioenergy Business. 4th International Bioenergy Conference From 31st of August to 4th of September 2009. Book of Proceedings. Part 1.

Rönkkö, R., Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Quality of Stump Wood Harvesting and Forest Regeneration on Stump Harvesting Sites. Forest Bioenergy 2010. From 31st August to 4th of September 2010. Book of Proceedings. FINBIO Publications 47, 2010: 207-218.

Rönkkö, R., Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Quality of stump wood harvesting and forest regeneration on stump harvesting sites. Teoksessa: Luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä käyttö. Metsätieteen päivä 2010.

Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2010. Profitability of Heating Entrepreneurship from the Viewpoint of Heating Energy Buyer, Heating Energy Seller and Energy Wood Seller. Forest Bioenergy 2010. From 31st August to 4th of September 2010. Book of Proceedings. FINBIO Publications 47, 2010: 53-60.


Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja - myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Maataloustieteen päivät 2010.

 

 

E-julkaisut

 

 Koskiniemi, E. (toim.). 2009. Viljankuivaus kotimaisella polttoaineella -opas. Metsäkeskukset.


Laurila, J. & Lauhanen, R. 2009. Ennakkoraivauksen merkitys nuoren metsän hoitokohteella. Teoksessa: Havimo, M. & Rasinmäki, J. (toim.). 2009. Kollokvioiden satoa - Tutkimuksia metsänarvioinnista, metsä- ja puuteknologiasta. Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 45. Helsingin yliopisto. Saatavissa: DViikki

 

Lepistö, T. (toim.). 2010. Laatuhakkeen tuotanto - opas. Metsäkeskukset.

 

Lepistö, T. (toim.). 2010. Laatuhakkeen tuotanto -opas. 2. uudistettu painos. Metsäkeskukset.

 

Viirimäki, J. (toim.). 2008. Maatilan Hakelämmitysopas. Metsäkeskukset.

 

 

Lehdet


Koskiniemi, E. 2009. Energiapuulla on imua. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 9).

Laukka, P., Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2009. Metsäenergiaan suhtaudutaan myönteisesti. Farmi uutiset. Nro 7/2009.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Kokopuu painuu kokoon. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 28-29.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Ennakkoraivaus tärkeä osa nuoren metsän hoitoa. Farmi uutiset. Nro. 4/2010.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2011. Kuusen kannot kuivuvat nopeasti. BioEnergia. Nro: 1/2011. s. 16-18.

Laurila, J. & Sauvula, T. 2008. Kehittyvä metsäenergia -hanke. Energiayhteistyötä Etelä- Pohjanmaalla. KoneYrittäjä 10/2008.

Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2009. Energiaretkellä uusia tuulia haistelemassa. Koneyrittäjä 10/2009.

Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Puupolttoaineiden käyttöä halutaan lisätä. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 8).

Lepistö, T. 2009. Kokkolan Voima energiapuun käyttäjänä. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 9).


Lepistö, T. 2009. Korjuri vaihtoehtona motoketjulle energiapuuharvennuksilla. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 9).


Lepistö, T. 2009. Laatuhake on kuivaa, puhdasta ja tasakokoista. Farmi uutiset. Nro 8/2009.

Lepistö, T. 2010. Juurikäävän torjunta energiapuuharvennuksilla. BioEnergia. Nro. 3/2010.

Lepistö, T. 2010. Korjurikorjuu - koneellista energiapuukorjuuta kevyemmällä kalustolla. Farmi uutiset. Nro 5/2010.

Lepistö, T. 2010. Juurikäävän torjunta tulee muistaa myös energiapuuharvennuksilla. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 9).


Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Kannonnostokohteilla kiinnitettävä huomiota työn laatuun. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 8).

Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Työjäljen ja maanmuokkauksen laatu kannonnostokohteilla. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 30-31.

Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Kannoista Energiaa. Farmi uutiset. Nro 2/2010.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämmönmyynnistä jää tuloja lämpöyrittäjälle. Farmi uutiset. Nro 1/2010.

Sauvula-Seppälä, T. & Lepistö, T. Energiapuun korjuu tienvarresta. BioEnergia -lehti. Nro: 4/2011. s. 9.

Takaluoma, J., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Bioenergiaa metsäteiden varsilta. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 8).

Tolppanen, M. 2010. Maatilat aikovat lisätä energiapuun käyttöä. Farmi Uutiset. Nro. 8/2010.


Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2009. Seminaarissa uusinta tietoa metsäenergiasta. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 9).


Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Energiapuukasasta ravinteita pistekuormituksena. BioEnergia. Nro. 3/2010.

Valli, T. 2010. Halkoliiteri.com on polttopuun markkinointipaikka. Farmi Uutiset. Nro. 3/2010.

Valli, T. 2010. Halkoliiteri.com - pilkettä lämmitykseen. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 9).

Valli, T. 2010. Vaihtoehto ensiharvennuskoneeksi. Metsäpohjanmaa 2/2010 (sivu 9).

Viirimäki, J. 2010. Energiapuun korjuu ja kasvatus on saanut omat Hyvän metsänhoidon suosituksensa. Metsäpohjanmaa 2/2010 (sivu 9).

 

 

Posterit

 

 Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaismielipide metsäenergiasta. Posteri.


Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T., Tasanen, T. & Ulander, E. 2009. The ”Developing Forest Energy” Project. Poster. Bioenergy 2009. Sustainable Bioenergy Business. 4th International Bioenergy Conference From 31st of August to 4th of September 2009. Jyväskylä, Finland.

PDF-tiedosto


Rönkkö, R., Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Quality of Stump Wood Harvesting and Forest Regeneration on Stump Harvesting Sites. Poster. Forest Bioenergy 2010. From 31st August to 4th of September 2010.

Pdf-tiedosto


Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja -myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Maataloustieteen päivät 2010.

Pdf-tiedosto

 

Sauvula, T., Laurila, J. & Tasanen, T. 2008. Kehittyvä metsäenergia. Hankeposteri.


Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2010. Profitability of Heating Entrepreneurship from the Viewpoint of Heating Energy Buyer, Heating Energy Seller and Energy Wood Seller. Poster. Forest Bioenergy 2010. From 31st August to 4th of September 2010.

Pdf- tiedosto

 

 

MUUT KUIN HANKKEEN JULKAISUT


Heikkilä, J., Sirén, M., Ahtikoski, A., Hynynen, J., Sauvula, T. & Lehtonen, M. 2009. Energy wood thinning as a part of stand management of Scots pine and Norway spruce. Silva Fennica 43(1)

Lauhanen, R., Räty, H., Suojaranta, J. & Petäinen, J. 2009. Work Safety of Farms and Heating Plants in the Bioenergy Business. Poster Abstract. In: Savolainen, M. (ed.). Bioenergy 2009. Sustainable Bioenergy Business. 4th International Bioenergy Conference From 31st of August to 4th of September 2009. Book of Proceedings. Part 1.

 

 

Bioenergia-aiheisia e-julkaisuja


Kuusinen, M., Ilvesniemi, H. (toim.) 2008. Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Tapion ja Metlan julkaisuja. [Verkkodokumentti]. Saatavissa www.metsavastaa.net/energiapuu/raportti.


Lauhanen, R. & Laurila, J. 2008. (toim.) Bioenergian hankintalogistiikka. Tapaustutkimuksia Etelä-Pohjanmaalta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B33. Internet-julkaisu.


Lauhanen, R. & Laurila, J. 2007. Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet. Metlan työraportteja 42. 58 s. Internet- julkaisu.


Laurila, J. & Lauhanen, R. 2008. Ruokohelven briketöinti. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2008 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedotteita no 23. Toim. Anneli Hopponen. Viitattu [16.1.2008]. Julkaistu 9.1.2008. ISBN 978- 951-9041-51-3. Saatavilla Internetissä: http://www.smts.fi (Ruokohelven briketöinti). 7 s.


Laurila, J. & Lauhanen, R. 2007. Production and utilization of reed canary grass briquettes: case of Kuortane. In: NJF Seminar 405. Production and Utilization of Crops for Energy. NJF Report. Vol 3. No 4. Year 2007.

 

Opinnäytetöitä


Rintamäki, J. 2008. Lämmönostajien asiakastyytyväisyyskysely lämpöyrittäjien toiminnasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueella 2008. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

PDF- tiedosto

 

 

Videot ym.


Kehittyvä metsäenergia -hanke. 2009. Video. Webanet.

 

Laurila, J. 2009. Kannonmurskaus Jurvassa. Video.

 

Tasanen, T. & Laurila, J. 2010. Energiapuun korjuunäytös 19.-20.3.2010. Video.

 

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito