Puulakeus.net

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hanke

 

Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hankkeen päätavoitteena on lisätä energiaomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaan alueellametsäenergialla. Hanke keskittyy alueen lämpöyrittäjätoiminnan vahvistamiseen ja alan kasvun aikaansaamiseen. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti alueen potentiaaliset lämpöyrittäjäkohteet, välitetään tietoa lämpöyrittäjätoiminnan kannattavuudenparantamisesta ja aktivoidaan lämpöyrittäjiä kehittämään toimintaansa uusien innovatiivisten teknologisten ja logististenratkaisujen avulla.

 

Hanke välittää ajankohtaista lämpöyrittäjyys- ja metsäenergiatietoutta alueen toimijoille ja yrittäjille erilaistentapahtumien ja julkaisujen avulla. Hankkeen työntekijöiden ylläpitämät kansainväliset kontaktit edistävät lämpöyrittäjätoiminnantiedonvaihtoa alueelle. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lämpöyrittäjät ja lämpöyrittäjäksi aikovat alkutuottajat eliviljelijät ja metsänomistajat. Muita hankkeen hyödynsaajia alkutuottajien aktivoituessa ovat hakkuri- ja metsäkoneyrittäjät,metsäorganisaatiot sekä lämpöä tarvitsevat yritykset, kunnat ja yksityiset asukkaat. Hankkeen tulokset näkyvät lämpöyrittäjienalaan välittömästi liittyvien yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantumisena metsäenergian käytön lisääntymisen myötä.Kaiken kaikkiaan tuloksilla on moninaisia suoria ja välillisiä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia.

 

Hanke edistää sekämaakunnallista että kansallista bioenergian käyttötavoitteen toteutumista ja sitä kautta hillitsee ilmastonmuutosta, jolloin hyödytvälittyvät osaksi EU:n suurempia uusiutuvan energian kasvutavoitteita. Yksilöidyt toimenpiteet toteutetaan kolmen osahankkeenavulla: 1. Lämpöyrittäjyyden kasvu, 2. Lämpöyrittäjyyden kannattavuuden parantaminen ja 3. Lämpöyrittäjyyden uudetinnovaatiot. Hanketta toteuttavat Suomen Metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy.Rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito